ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Η Διεθνής Επιτροπή Φυτουγειονομικής Πρόληψης (CPM) υπό την αιγίδα του Οργανισμού Γεωργίας & Τροφίμων των Ηνωμένων Εθνών (FAO) εισήγαγε το 2002 το πρότυπο πιστοποίησης ISPM15 με γνώμονα την εξάλειψη της εισαγωγής και διάδοσης παθογόνων παρασίτων σε ξύλινα μέσα συσκευασίας και μεταφοράς. Στην Ελλάδα, φορέας πιστοποίησης είναι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ενώ οι παλέτες που κατασκευάζονται κατά ISPM15 φέρουν ειδική σφραγίδα με σήμανση μοναδική, καταχωρημένη παγκοσμίως για κάθε παραγωγό. Το 2005 η Karipidis Pallets εντάχθηκε στο μητρώο εγκεκριμένων επιχειρήσεων κατά FAO/ISPM15 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με αριθμό μητρώου και στοιχείο σήμανσης GR-0009.

  • ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ

    Η Karipidis Pallets προμηθεύει πιστοποιημένα ξύλινα μέσα κατά ISPM15, κατάλληλα για διεθνές εξαγωγές και παγκόσμια διακίνηση προϊόντων