ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Μετά από πενήντα χρόνια δραστηριοποίησης στο χώρο επεξεργασμένης ξυλείας, θεωρήσαμε πως είναι σημαντικό να δημιουργήσουμε ένα επιπλέον επικοινωνιακό εργαλείο, με σκοπό την παρουσίαση της Karipidis Pallets αλλά και την ανάδειξη σημαντικών θεμάτων του κλάδου που εκπροσωπούμε.

Η ξύλινη παλέτα, ως προϊόν και βοηθητικό εργαλείο με πλείστες εφαρμογές, έχει εξελιχθεί σημαντικά με το πέρασμα των ετών αποκλειστικά και μόνο διαμέσου της συνεργασίας κατασκευαστή και τελικού αποδέκτη. Αναγνωρίζοντας το παραπάνω δεδομένο, παράλληλα με μια πρώτη γνωριμία με τις λειτουργίες και τις υπηρεσίες που προσφέρουμε, κρίναμε σκόπιμο να συμπεριλάβουμε κάποιες επιπλέον γενικές πληροφορίες, αναγκαίες για να υποστηρίξουμε το προϊόν που διαθέτουμε.

Άλλωστε, η σημαντική ανάπτυξη που πέτυχε η εταιρεία μας βασίστηκε στην αναγνώριση μιας καίριας ανάγκης, αυτής της διαρκούς εξέλιξης, τόσο σε επίπεδο τεχνογνωσίας και έρευνας, όσο όμως και από πλευράς λειτουργικής, διοικητικής ή και οικονομικής διαχείρισης. Έχοντας εκπληρώσει σειρά στόχων, όπως ο πλήρης εκσυγχρονισμός των υποδομών, η μεγιστοποίηση της παραγωγής και η εξασφάλιση απρόσκοπτης πρόσβασης σε πηγές της αναγκαίας πρώτης ύλης, η Karipidis Pal­lets επιχειρεί να αναπτύξει με κάθε τρόπο το δίαυλο επικοινωνίας με τους πελάτες και τους συνεργάτες της, πάγια υποσχόμενη τη συνεχή αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και εγγυώμενη, βεβαίως, την υψηλή ποιότητα των εξαγόμενων προϊόντων της.

Θεόδωρος Καρυπίδης