ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: 04/03/2014

Τρίτη, 4 Μαρτίου 2014

Η ‘Karipidis Bros’ ανακοινώνει την εξαγορά της ‘ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ Α.Ε.Ε.Ε.’

H ‘Karipidis Bros’, με αφετηρία τη Νάουσα και την Κεντρική Μακεδονία, διατηρεί μακροχρόνιους και ισχυρούς εμπορικούς δεσμούς με τον παραγωγικό ιστό της περιοχής και ιδιαίτερα με επαγγελματίες και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα και στον τομέα της μεταποίησης. Η εταιρεία σήμερα κατέχει ηγετικό και πρωταγωνιστικό ρόλο στην ελληνική αγορά όσων αφορά την παραγωγή και διάθεση ξύλινων μέσων συσκευασίας και βιοκαυσίμων.

Η εξαγορά της ‘Αρβανιτίδης Α.Ε.’, η οποία μόλις τελεσφόρησε στις 4 Μαρτίου, εντάσσεται στο πλαίσιο ενός ευρύτερου στρατηγικού σχεδιασμού της ‘Karipidis Bros’. Προσβλέποντας στη μόχλευση της εκτενούς και υψηλής ποιότητας πελατειακής της βάσης στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα καθώς και της συσσωρευμένης εμπειρίας της στους τομείς του εμπορίου και των logistics, η εταιρεία στόχευσε και πλέον εισέρχεται στον κλάδο της εμπορίας τροφίμων και του λιανεμπορίου.

Στόχος της εξαγοράς του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της ‘Αρβανιτίδης Α.Ε.Ε.Ε.’ είναι η εξ ολοκλήρου ανάληψη της διοίκησης μιας αλυσίδας 150 καταστημάτων και 1.800 εργαζομένων και παράλληλα η ενδυνάμωση της, με στόχο αφενός την προσφορά στον καταναλωτή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών και προϊόντων και αφετέρου στον παραγωγό μιας ιδανικής ευκαιρίας σε βιώσιμη και μακρόπνοη ανάπτυξη.

Η συγκεκριμένη στρατηγική εξαγορά είναι συμβατή με το μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας κατά την υιοθέτηση ενός παραγωγικού, εξαγωγικού και βιώσιμου οικονομικού μοντέλου και αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στην αύξηση των παραγωγικών θέσεων απασχόλησης στην Βόρεια Ελλάδα.

Θεόδωρος Καρυπίδης

  • ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ‘ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ Α.Ε.Ε.Ε.’

    Ανάπτυξη και επέκταση στον κλάδου γενικού εμπορίου, λιανεμπορίου και λειτουργίας S/M