ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Το εύρος παραγωγής της Karipidis Pallets περιλαμβάνει περισσότερους από 250 κωδικούς ξύλινων παλετών και συναφών προϊόντων, πολλά από τα οποία σχεδιάστηκαν και κατασκευάζονται κατά παραγγελία, μετά από συνεργασία με τους πελάτες μας, αναγνωρίζοντας όλες τις ιδιαίτερες κατά περίπτωση ανάγκες.

Παράλληλα, προσφέρεται πριστή ξυλεία διαφόρων τύπων και διατομών, η οποία ανάλογα με τις εκάστοτε προδιαγραφές και επεξεργασίες προορίζεται για μεγάλο εύρος χρήσεων.

Επιπλέον, η Karipidis Pallets είναι σε θέση να παρέχει ικανές ποσότητες βιοκαυσίμων pellets και briquettes, καλύπτοντας εγχώριες ανάγκες με ανανεώσιμες μορφές ενέργειας.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω κατηγορίες, ανά τύπο προϊόντος:

Ξύλινα Μέσα Μεταφοράς & Αποθήκευσης

Νέες Παλέτες

Ξύλινες παλέτες, μιας ή περισσοτέρων χρήσεων, ανοικτού ή κλειστού τύπου, δύο ή τεσσάρων εισόδων, αναστρεφόμενες ή μη, εκτεινόμενης πλατφόρμας,  κατασκευασμένες ανάλογα με συγκεκριμένα πρότυπα ή αποκλειστικά σύμφωνα με τις οδηγίες του πελάτη. Αξίζει να σημειωθεί ότι θα συναντήσει κανείς στο εύρος παραγωγής της εταιρείας παλέτες μικρές πχ  700X920cm ή και πολύ μεγαλύτερες όπως 2160x7350cm.

Μεταχειρισμένες Παλέτες

Ανακυκλωμένα τεμάχια, κυρίως ευρωπαλέτας (ΕURO-pallet/EPAL), τα οποία μετά από ενδελεχή έλεγχο και τις σχετικές επισκευαστικές εργασίες, συμπεριλαμβάνονται στην υφιστάμενη “δεξαμενή” (pool) μεταχειρισμένων παλετών που διατηρείται στις εγκαταστάσεις της εταιρείας.

Σύνθετες Κατασκευές - Κιβώτια

Αντίστοιχα με την παραγωγή ιδιαίτερων τύπων παλέτας, προσφέρεται πλήθος ξύλινων κατασκευών ως σύνθετα μέσα μεταφοράς και αποθήκευσης, όπως πχ εξειδικευμένοι τύποι κιβωτίων, καφασιών, πάτων κτλ, σύμφωνα πάντα με τις υποδείξεις του τελικού χρήστη.

Ξυλεία

Επεξεργασμένη Πριστή Ξυλεία

Πρόκειται ουσιαστικά για ξύλινα δοκάρια, πλείστων διαστάσεων και ειδικών διατομών ανάλογα με την εκάστοτε παραγγελία, από ξυλεία ελάτης (softwood) ή λεύκης (hardwood), τα οποία δύναται να υποστούν θερμική επεξεργασία μετά την πρίση.

Καυσόξυλα

Ακατέργαστη ξυλεία ελάτης (softwood) ή λεύκης (hardwood), προερχόμενη από ανανεώσιμες πηγές, κατάλληλα κομμένη και ξηραμένη, για χρήση ως καύσιμη ύλη

Βιοκαύσιμα


Pellets

Τα wood pellets είναι μια φιλική προς το περιβάλλον πρόταση εναλλακτικής μορφής καυσίμων, καθαρά και ουδέτερα ως  προς τις εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα (CO2). Παράγονται μέσω συμπύκνωσης πριονιδίου και λόγω του χαμηλού τους περιεχομένου σε υγρασία παρέχουν μεγάλη απόδοση καύσης (περί τις 5 kWh/kg). Αξίζει να σημειωθεί ότι 1 kg pellets ισοδυναμεί με 0.47 lt diesel. Επιπλέον, η απήχησή τους οφείλεται και στο γεγονός ότι μεταφέρονται πρακτικά και εύκολα λόγω του μεγέθους τους, συσκευασμένα. Η Karipidis Pallets διαθέτει pellets, προέλευσης Αυστρίας, Τσεχίας και Μαυροβουνίου.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

  • Διάμετρος: 6mm
  • Μήκος: 1-3 cm
  • Περιεκτικότητα υγρασίας: < 7%
  • Περιεκτικότητα στάχτης: < 0.9%
  • Πυκνότητα: 650 kg/m3
  • Θερμιδική Αξία: 4,250-4,500 kcal/kg

Briquettes


Κατ’ αναλογία, οι briquettes παράγονται από αποκόμματα πρίσης μέσω συμπύκνωσης, υπό υψηλή πίεση, χωρίς τη χρήση επιπρόσθετου χημικού συνθετικού μέσου. Οι briquettes, λόγω αυξημένης πυκνότητας και χαμηλής υγρασίας (<7%), έχουν υψηλό θερμικό περιεχόμενο, περί τις 5 kWh/kg. Κατά συνέπεια, 1 kg briquettes ισοδυναμεί με 0.45 lt diesel. Η Karipidis Pallets διαθέτει υλικό προέλευσης Αυστρίας, Τσεχίας και Μαυροβουνίου. [/av_toggle] [/av_toggle_container] [av_hr class='invisible' height='20' shadow='no-shadow' position='center'] [av_textblock] * Οι αναφερόμενες προδιαγραφές είναι ενδεικτικές των πραγματικών και δύναται να μεταβάλλονται στα τελικά προϊόντα [/av_textblock] [/av_one_half]