ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

Η λειτουργία του Σχεδιαστικού Τμήματος βασίζεται στη διαδραστικότητα, αναδεικνύει τις συμβουλευτικές υπηρεσίες και παράλληλα εγγυάται την εφαρμογή αυστηρών προδιαγραφών στα τελικά προϊόντα. Ο σχεδιασμός κάθε παλέτας γίνεται με τη βοήθεια της εξειδικευμένης εφαρμογής “PDS” και αποτελείται από τα παρακάτω στάδια:

1. Εισαγωγή Δεδομένων

Ανάγνωση των επιθυμητών προδιαγραφών και εισαγωγή των βασικών παραμέτρων στο πρόγραμμα. Σε αυτό το σημείο γίνεται λεπτομερής περιγραφή των επί μέρους στοιχείων όπως πχ επιλογή τύπου παλέτας, διαστάσεων, τύπου ξυλείας, καρφιών κτλ, ενώ παράλληλα δημιουργείται τρισδιάστατη απεικόνιση.

2. Εξομοίωση Προδιαγραφών

Ο σχεδιασμός μιας παλέτας αποτελεί δυναμικό μοντέλο πέντε μεταβλητών: Ανάλογο Βάρους, Ακαμψία, Αντοχή, Λειτουργικότητα και Κόστος. Σε συνεργασία με τον πελάτη και ανάλογα με τις εκάστοτε απαιτήσεις, δημιουργούνται εναλλακτικές προτάσεις, οι οποίες ελέγχονται βάσει εξομοιωτή. Τα συμπεράσματα που εξάγονται αφορούν μεγάλο εύρος πληροφοριών, το οποίο περιλαμβάνει από τον υπολογισμό των μηχανικών αντοχών έως τη διάρκεια ζωής της παλέτας σε συγκεκριμένες συνθήκες χρήσης.

3. Κατασκευή & Εξέταση Πρωτοτύπου

Τελική φάση πριν την εισαγωγή της παλέτας στις γραμμές παραγωγής αποτελεί η κατασκευή ενός πρωτοτύπου σύμφωνα με το θεωρητικό μοντέλο που δημιουργήθηκε. Η συμπεριφορά του πρωτοτύπου εξετάζεται σε εύρος δοκιμασιών ως προς τις μηχανικές αντοχές και τα υπόλοιπα τεχνικά χαρακτηριστικά.